Skal vi skrive hvor mange procent af eller hvor mange procent af?

Følgende artikel hjælper dig med: Skal vi skrive hvor mange procent af eller hvor mange procent af?

Engelsk kan være direkte forvirrende, især når det kommer til at skrive procenter.

Både “hvor mange procent af” og “hvor mange procent af” er forkerte. I det engelske sprog bruges en procentdel ikke som et substantiv i flertal. Den korrekte måde at udtrykke procent på er “hvilken procentdel af.” Når man henviser til en eller flere mængder, bruger man stadig entalsformen.

I denne artikel dækker vi alt, hvad du behøver at vide om korrekt skrivning af procenter.

Hvorfor “hvilken procentdel af” er korrekt

Udtrykket “hvilken procentdel af” er den mest nøjagtige måde at bede om en procentdel på.

Det er fordi det beder om en specifik måling snarere end en helhed. Når du bruger denne sætning, refererer spørgsmålet til mængden af ​​noget ud af hundrede lige store dele.

For eksempel, hvis du ville vide, hvor stor en procentdel af personerne er i din klasse, ville du spørge: “Hvilken procentdel af mennesker er i denne klasse?”

Denne frasering er mere nøjagtig, fordi den beder om et specifikt mål ud af et helt tal.

Det peger også på procent som en modifikator (hvilket er hvad det er).

“Procent” betyder bogstaveligt “per hundrede”. Det er et ord, der bruges til at beskrive én del ud af hundrede lige andre. Derfor er “procent” et substantiv i ental og bliver efterfulgt af en præposition.

Her er en god video om at skrive procenter (med eksempler):

Hvorfor “Hvor mange procent er” forkert

Brugen af ​​”hvor mange” i denne sammenhæng er faktisk forkert.

Sætningen “hvor mange” skal vænnes til, når du beder om et bestemt nummer. For eksempel, hvor mange elever er der i din klasse? Eller hvor mange kopper sukker er der i denne opskrift?

Ordet “mange” er et flertalspronomen.

Det betyder, at det kun skal vænnes, når der henvises til mere end én mængde. Så når du bruger udtrykket “hvor mange procent”, beder du faktisk om et bestemt antal procent i stedet for en procentdel.

🔥 Anbefalede:  De 5 bedste gratis apps til skærmoptagelse uden tidsbegrænsninger eller vandmærker

Denne brug er også forkert, fordi procent ikke er et substantiv, der bruges i flertalsform. Derfor bør du aldrig sige eller skrive, “hvor mange procent.”

Hvorfor “Hvor meget procent af” er forkert

“Hvor meget procent af” er også forkert.

Det er fordi procent refererer til, at en enhed bliver opdelt i hundrede lige store dele. Når det bruges i en sætning, tager det en del af disse dele som en enkelt målt mængde.

Derfor er sætningen “hvor meget procent” forkert, da den vedrører en helhed og ikke en enkelt målestok.

Du ville ikke sige, “Hvor mange procent af mennesker er i din klasse?” I stedet bør du bruge “Hvilken procentdel af mennesker er i din klasse?”

“Hvor mange” skal kun vænnes til, når du beder om en mængde og ikke en bestemt mængde eller portion.

For eksempel sætningen “Hvor mange mennesker er der i din klasse?” er korrekt.

På den anden side, sætningen “Hvor meget procent sukker er der i denne opskrift?” er forkert, fordi den beder om en præcis mængde sukker.

Procent er vs. procent er: Hvad er korrekt?

Begge er korrekte, afhængigt af hvad du har tænkt dig at udtrykke eller spørge.

Procent kan tage både flertals- og entalsverber afhængigt af, hvad du vil fremhæve. Hvis du vil understrege mængden, så brug et flertalsverb.

For eksempel er tres procent af mennesker glade for det nye produkt.

I denne sætning er der lagt vægt på antallet af personer. Derfor bruger den flertalsverbet “er”.

På den anden side, hvis du vil understrege helheden, skal du bruge et ental verbum. For eksempel er tres procent af befolkningen glade for det nye produkt. I denne sætning er der lagt vægt på befolkningen som helhed.

Derfor bruger den et ental verbum (er).

Mens ordet “befolkning” er et kollektivt navneord, der refererer til en mængde, det betragtes stadig som en enestående enhed. Det er fordi det taler om en gruppe mennesker som én enkelt enhed.

🔥 Anbefalede:  Kan du se dine søgeordssøgeudtryk i Google Analytics 4?

Ordet “mennesker” er et substantiv i flertal, der taler om mere end én person.

Derfor, når du bruger “mennesker”, bør du altid bruge et verbum i flertal. Tommelfingerreglen er at bruge et flertalsudsagnsord, når du vil understrege kvantitet og et entalsverbum, når du vil understrege helheden.

Hvilken procent eller hvilken procentdel: Hvilken er bedre?

Selvom de kan virke næsten identiske, er de to sætninger ikke udskiftelige.

Selvom begge refererer til en mængde ud af 100, bliver de brugt i forskellige sammenhænge. Procent refererer til en måleenhed i semantik.

Det er anvendeligt i matematiske udtryk til at udtrykke proportioner. Det kan også enten blive repræsenteret med et symbol eller skrevet ud. I en sætning kan man sige, at 99 % eller nioghalvfems procent af eleverne er i klassen.

På den anden side identificerer procentdelen det, der bliver målt.

Syntaktisk set går et citeret beløb normalt forud for “procent”. Det er ikke tilfældet med “procent”.

Her er to nemme eksempler:

 • Hvor stor en procentdel af kandidaterne får job inden for de første 90 dage?
 • 87 procent af kandidaterne får job inden for de første 90 dage.

Hvordan skriver man en procentdel i en sætning?

Når du skriver en procentdel i en sætning, skal du overveje:

 • Sekvens
 • Mellemrum
 • Sætningsstruktur
 • Specificitet

Når du henviser til en numerisk procentdel, skal du bruge symbolet “%” eller ordet “procent”. Symbolet (%) kommer efter tallet uden mellemrum.

For eksempel ville du skrive 99 %, ikke 99 %.

Det er normalt bedre at skrive tallet og symbolet (eller ordet procent) i begyndelsen af ​​en sætning. (f.eks. er 60 procent af befolkningen tilfredse med det nye produkt).

Hvis sætningen er lang, kan du bruge symbolet i stedet for ordet.

Når en sætning ikke taler om et bestemt tal, skal du bruge et adjektiv til at beskrive størrelsen af ​​den procentdel.

🔥 Anbefalede:  Hvor lang tid tager det at starte en online forretning?

For eksempel, “En stor procentdel af mennesker er tilfredse med det nye produkt.”

Sådan stiller du et procentspørgsmål i en undersøgelse

Når du laver en undersøgelse, er der forskellige måder, du kan stille procentspørgsmål på.

Sørg først for, at spørgsmålene er enkle, og at dine svarpersoner ikke behøver at beregne. Du kan bruge en Likert-skala eller bede respondenterne om at bedømme på en skala fra 1-10.

En anden mulighed er det, der kaldes en semantisk differentialskala.

Her præsenterer du to modsatte adjektiver, og respondenten vælger den mulighed, der bedst beskriver deres mening.

For eksempel kan du spørge: “Procentvis, hvor tilfreds er du med det nye produkt?” og præsentere følgende muligheder:

 • Meget utilfreds (20)
 • Utilfreds (40)
 • Ikke besluttet (60)
 • Tilfreds (80)
 • Meget tilfreds (100)

Her er nogle eksempler på procentspørgsmål, du kan inkludere i en undersøgelse:

 • Hvor mange procent af din tid bruger du på at træne hver uge?
 • Hvad er sandsynligheden for, at du vil købe dette produkt igen? (skala 0-10)

Afsluttende tanker: Skal vi skrive hvor mange procent af eller hvor meget procent af?

Jeg håber, at denne artikel klarer alle dine spørgsmål om skriveprocenter.

Der er et væld af andre artikler på dette websted, der kan tage din skrivning til næste niveau. Inden du går, så tjek nogle af de håndvalgte artikler nedenfor.

Relaterede indlæg:

Kilder

MIT.edu
MLA