Ścieżki myślowe w mózgu

Følgende artikel hjælper dig med: Ścieżki myślowe w mózgu

NeuronaukaW jaki sposób myśli przemieszczają się po mózgu? Kiedy myśli pojawiają się i odchodzą, jaki obraz tej ścieżki pozostaje niejasny neuroobrazowanie?

Istnieje neuroobrazowanie ośrodków aktywności, a inne fal mózgowych i aktywności elektrycznej, ale nadal istnieje rozbieżność między tym, czym myśli są dla umysłu, a tym, czym są. pokazy neuroobrazowania.

Istnieją interfejsy mózg-komputer, które pozwalają na wyobraźnię pisania przekonwertowany na tekstale wyobraźnia jest formą myślenia, pośród kilku jej odmian.

Myśli pozostają nieprzeniknione w porównaniu z ekspozycją neuronów w anatomii i fizjologii.

Zdefiniowanie myśli nie jest tak trudne, jak wskazanie, skąd mogą pochodzić lub jakie zasady rządzą nimi w mózgu.

W neurobiologii ustalono, że wzgórze jest ośrodek sztafetowy wszystkich zmysłów, z wyjątkiem węchu – przekazywane przez opuszkę węchową.

Zmysły ze wzgórza przekazywane są do kory mózgowej. Zapach wydobywający się z opuszki węchowej przekazane do kora gruszkowata.

Istnieje również koncepcja integracji. Czasami stosuje się przekaźnik i integrację dokładnie przy omawianiu ról wzgórzowych.

Integracja z grubsza oznacza zbieżność lub zebranie razem lub w. Przedmiot ten jest realizowany w ramach tak zwanej integracji multimodalnej lub multisensorycznej.

Nadal nie jest znana jednostka całkowania.

Sugeruje się tutaj, że integracja zmysłów polega na myśleniu lub formie myśli. Ta myśl jest jednolitą jednostką, która podlega przetworzeniu w korze mózgowej.

Dlaczego jest to prawdopodobne?

Można pomyśleć o wszystkim, co zobaczysz lub usłyszysz. Istnieje zatem związek między tym, co odczuwamy, a tym, co myślimy.

Gdyby nie było integracji z myślą, nie byłoby takiej możliwości.

Pamięć

Wszystko, co widać lub słychać, może być już znane lub wyuczone, zatem istnieje funkcja pamięci po integracji.

Proponuje się, aby jednolita jednostka dowolnej całki była taka sama, jak jednolita jednostka tego, co przechowuje pamięć. Po prostu, tą jednostką jest myśl lub forma myśli.

🔥 Anbefalede:  5 czynników, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie wkładów THC w Internecie

Istnieją różne miejsca w mózgu, w których przechowywana jest pamięć, m.in kora przedczołowa wokół których dociera kilka przekaźników, więc jest prawdopodobne, że jakiś bodziec zmysłowy zostanie tam poznany lub zapisany.

Wersja myślowa

Jest to myślowa wersja wszystkiego, co zewnętrzne, której mózg używa, aby nawiązać kontakt ze światem i poznać go.

Samochód, dom, przełącznik, długopis, papier, kabel, zegarek, opaska, przedmiot lub cokolwiek innego są zewnętrzne, ale dla mózgu, a dokładnie dla pamięci, istnieją jako myśl lub forma myśli. To właśnie ta myślowa wersja rzeczy służy do poznawania świata i nawiązywania z nim relacji, lub po prostu wersja myślowa opisuje sposób, w jaki świadomość oddziałuje z obiektami. Ta rzecz zewnętrzna nie jest już tym samym dla umysłu, poprzez myśl reprezentuje jej dokładną formę lub w większości przypadków bardzo dokładną.

Transport myśli

Jeśli w ten sposób pojawiają się myśli, następnym krokiem jest sposób ich transportu. Wiadomo, że istnieją ośrodki mózgowe odpowiedzialne za takie funkcje jak przyjemność, strach, i tak dalej. Ale nie są one aktywowane przez cały czas. Często wykazują niewielką aktywność w obrębie swoich obwodów neuronowych lub, powiedzmy, neuronów zlokalizowanych, ale od czasu do czasu otrzymują priorytet.

Proponuje się tutaj, że to, co trafia do ośrodków mózgowych w celu ich aktywacji, to myślowa wersja rzeczy. Na przykład, gdy przełącznik nie działa, myślowa wersja tego zmysłu trafia do pamięci – aby dowiedzieć się, co to oznacza, a następnie przechodzi do centrum odczuwania efektu gniewu. Dzieje się tak, gdy w reakcji na osobę następuje ożywienie.

Myśli zmierzające do tego miejsca, w tym momencie, można nazwać myślami aktywnymi. Tych mieszkańców, którzy są tam przez cały czas, można nazwać myślami pasywnymi. Ponieważ pamięć wie wszystko, co dzieje się wewnętrznie (sens wewnętrzny lub interocepcja} i zewnętrznie {zmysł zewnętrzny lub eksterocepcja} proponuje się, że istnieje dwoistość wszystkiego, jeden fizyczny lub biochemiczny, drugi w formie myśli.

🔥 Anbefalede:  Zerodha Success Story - Den mest succesfulde opstart med bootstrapped i Indien

Tak więc, chociaż istnieje głód, który można nazwać uczuciem podstawowym, istnieje efekt uczuciowy tego głodu, który może być gniewem lub aktywnym myślowym odpowiednikiem głodu zmierzającego do centrum gniewu. Reakcją na złość może być wzburzenie (równoległe) lub śmiech lub spokój bez wyrazu (prostopadły). Wraz z jedzeniem znika głód, pojawia się pamięć, a myśli pozostawiają miejsce na gniew. Istnieje fizyczne odczucie bólu lub niskiego uczucia. Istnieje wersja myślowa ukierunkowana na odczuwanie efektu udręki.

To propozycja dotycząca ścieżek myślenia w mózgu. Podsumowując: poczuj coś – integracja z myślą – przekaz do pamięci – potem do ośrodka uczuć – potem reakcja. Ta reakcja jest wyczuwalna i proces trwa.

Szlaki dopaminergiczne są znane, ścieżki neuronowe są znane, podobnie jak inne, ale nie ma modelu dotyczącego dróg myślenia, ich zasad, transportu, jest to próba tego, zastosowanie w przypadkach zdrowia psychicznego, nadużywania substancji psychoaktywnych i szansy na podarowanie emocji sztucznym inteligencję na rzecz bezpieczeństwa jazdy autonomicznej, jeśli niektóre dane można podzielić na pół w celu symulacji transportu myśli do ośrodka strachu.

David Stephen prowadzi badania w dziedzinie neuronauki teoretycznej i prowadzi blogi na stronie troic.medium.com