Podejście transformacyjne przejmie obowiązki CIO w 2023 r

Følgende artikel hjælper dig med: Podejście transformacyjne przejmie obowiązki CIO w 2022 r

Patrząc na to, jak szybko zmieniają się zachowania konsumentów i jak ich oczekiwania wspinają się po kolejnych szczeblach, organizacje muszą zadać sobie pytanie, jak długo mogą utrzymać się na rynku, udając kogoś, kto zapewnia klientom po prostu „dobre” doświadczenia. Tutaj oczy wszystkich zwrócone są na CIO. Rola ta jest kluczowa, ponieważ firmy w większym stopniu skupiają się na wykorzystaniu kanałów cyfrowych, aby interakcje z klientami były bardziej świadome, angażujące i przejrzyste. Krótko mówiąc, CIO prowadzą globalne cyfrowe show.

CIO to osoba w każdej organizacji stojąca za dzisiejszymi inicjatywami transformacji cyfrowej i od jej podejścia będzie zależeć przyszłe innowacje. Stoją jednak przed ciągłymi wyzwaniami, korzystając z najnowszych technologii i nieustannie wymyślając nowe innowacje IT, aby cały proces biznesowy był elastyczny. Na CIO spoczywa główna odpowiedzialność za wprowadzanie zmian technologicznych. Ci, którzy nie lubią podejmować wyzwań transformacji procesów biznesowych, zawsze ponoszą ryzyko, że staną się zwykłymi graczami w swojej branży.

Podczas gdy CIO budują swoje kariery w oparciu o kompetencje technologiczne, dzisiejsi CIO odnoszący największe sukcesy wyróżniają się umiejętnościami uzupełniającymi, takimi jak komunikacja, budowanie mostów między grupami i empatia – niezwykle ważne, biorąc pod uwagę ciągłe zmiany kulturowe.

Historycznie rzecz biorąc, dyrektorom ds. technologii udało się wdrożyć technologię wewnętrzną i zapewnić jej aktualność. Dość często CIO i menedżerowie ds. technologii informatycznych są odsunięci od ogólnej strategii biznesowej i procesu decyzyjnego.

Jednak w tym coraz bardziej technologicznym i opartym na danych świecie CIO stopniowo przejmuje większą odpowiedzialność za strategiczne decyzje organizacji. Ponieważ technologia ma kluczowe znaczenie dla wyników większości firm, niezależnie od tego, czy produkt lub usługa zostanie sprzedana, czy nie, CIO nie mogą już być po prostu ekspertami technicznymi. Muszą przyjąć taktyczną rolę w rozwoju i utrzymaniu firm każdej wielkości.

🔥 Anbefalede:  Hvad er AdSense til søgning?

Duże przedsiębiorstwa posiadające elastyczność cyfrową mogą szybko reagować na pojawiające się modele biznesowe, wykorzystywać nowe technologie cyfrowe i zapewniać klientom doskonałą obsługę dzięki innowacyjnym produktom i usługom. Chociaż transformacja cyfrowa jest strategią biznesową obejmującą całe przedsiębiorstwo, CIO ma wyjątkową zdolność łączenia strategii z technologią, aby przewodzić procesowi i szybko przeprowadzać transformację.

Kiedyś rozumiano, że rola dyrektora ds. informatyki to rola dyrektora skupionego głównie na IT. Teraz, gdy technologia jest niezbędnym elementem zarówno dużych, jak i małych firm, jej rola ewoluuje. Wszystkie organizacje polegają na IT, niezależnie od tego, czy są to międzynarodowe konglomeraty, małe firmy rodzinne, czy gospodarstwa miejskie, takie jak szkoły czy biblioteki. Technologia jest integralną częścią codziennych operacji; nie jest to już nisza zawarta w start-upach technologicznych lub firmach zajmujących się oprogramowaniem.

W obecnej sytuacji CIO nie tylko mają za zadanie przewodzić inicjatywom technologicznym, ale są integralnymi i wartościowymi uczestnikami na szczycie drabiny organizacyjnej. Oprócz posiadania wiedzy i strategicznego podejścia do przestrzeni technologicznej, CIO musi być biegłym biznesmenem. Skuteczni CIO muszą zrównoważyć cele i zadania organizacji, jednocześnie upewniając się, że ich zespoły pozostają wspierane, zmotywowane, szczęśliwe i odnoszą sukcesy. CIO powinni być decydentami, liderami i przewidywaczami.