Nosiciel światła cyfrowej transformacji w miejscu pracy w 2023 r

Følgende artikel hjælper dig med: Nosiciel światła cyfrowej transformacji w miejscu pracy w 2022 r

Transformacja cyfrowaKażda transformacja cyfrowa wymaga transformacji kombinacji ludzi, procesów i technologii. Koncepcja ta ma tak wiele niuansów, że może prowadzić do paraliżu analitycznego. Transformacja cyfrowa jest napędzana przez ludzi w przedsiębiorstwie, którzy rozumieją organizację taką, jaka jest, i którzy potrafią wyobrazić sobie, jaka może ona ostatecznie być. Wiele przedsiębiorstw błędnie postrzega transformację cyfrową jako zastąpienie lub marginalizację obecnych zasobów ludzkich. Inni podejmują inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej, myśląc o pracownikach i innych zasobach ludzkich jako o jedynych współtwórcach transformacji cyfrowej. Niestety oba podejścia są wadliwe. Zasoby ludzkie są kluczem do sukcesu lub porażki inicjatywy transformacji cyfrowej, ale nie są tu jedyną rolą. Lider transformacji cyfrowej, który odniósł sukces, musi znać mnóstwo szczegółów. Muszą mieć głęboką więź z klientem i zrozumienie go. Ponadto muszą rozumieć model biznesowy firmy, procesy biznesowe i technologię wspierającą.

Ludzie ze swej podstawowej natury są oporni na zmiany. Wyprowadza Cię ze strefy komfortu i stawia w sytuacji, w której zmniejsza się Twoja wiara w sukces. Kwestionowanie tego, co od dziesięcioleci uznawałeś za właściwy sposób działania, wymaga bardzo otwartego i odważnego sposobu myślenia. Niewielu jest takich, którzy to potrafią. Kluczową przyczyną niepowodzeń w tym obszarze są pracownicy, którzy nie potrafią wyobrazić sobie przyszłości ani zaakceptować, że jest ona możliwa. Ścieżkę do udanej transformacji cyfrowej wyznaczają odważne decyzje liderów. Może to obejmować usunięcie niektórych supergwiazd, które blokują działania, identyfikację i wzmocnienie pozycji osób posiadających wiedzę niezbędną do usprawnienia pojawiających się zmian oraz pozyskanie talentów z zewnątrz w celu zwiększenia wewnętrznych możliwości. Liderzy muszą wykazywać się kluczowymi zachowaniami, takimi jak odwaga i żartobliwość, jeśli chodzi o zachęcanie do zmian w całej organizacji. A co najważniejsze, muszą jasno dać do zrozumienia całemu przedsiębiorstwu, kto jest właścicielem transformacji cyfrowej: dyrektor generalny.

🔥 Anbefalede:  EPOS i Mindtree rozszerzają strategiczne partnerstwo w zakresie inżynierii cyfrowej

Ci, którzy traktują transformację cyfrową jako jednorazowy projekt i oddzielają ją od codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa, poniosą porażkę. Myślenie o nowych rozwiązaniach i przyszłości przedsiębiorstwa musi być integralną częścią codziennych działań. Stamtąd możesz wspierać ewolucję przedsiębiorstwa, kontynuując prowadzenie dotychczasowej działalności. Pomyślne wdrażanie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej musi obejmować wysiłki zasobów ludzkich, które są w stanie zarówno działać w obecnym stanie, jak i wyobrażać sobie i akceptować zmiany w momencie ich pojawienia się. Od tego momentu dyrektor generalny musi działać jako właściciel transformacji cyfrowej i zachęcać go do odgrywania roli w codziennych operacjach. Dzięki temu naciskowi wyraźnie umiejscowionemu na wszystkich poziomach biznesowych organizacji, ewolucję przedsiębiorstwa można rozpocząć od poziomu podstawowego.