Maksymalizacja wartości z inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej

Følgende artikel hjælper dig med: Maksymalizacja wartości z inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowaTransformacja cyfrowa to proces wykorzystania technologii cyfrowych do tworzenia nowych lub modyfikowania istniejących procesów biznesowych, kultury i doświadczeń klientów, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom biznesowym i rynkowym. To także zmiana kulturowa, która wymaga od organizacji ciągłego kwestionowania status quo, eksperymentowania i oswajania się z porażkami. Jest to konieczne dla wszystkich przedsiębiorstw, od małych po duże przedsiębiorstwa. transformacja cyfrowa będzie wyglądać inaczej w przypadku każdej firmy; może być trudno wskazać definicję, która ma zastosowanie do wszystkich.

Transformacja cyfrowa wpływa na wiele jednostek biznesowych, procesów i ludzi, dlatego też dostosowanie przywództwa ma ogromne znaczenie dla powodzenia takiego programu. Chodzi o zmianę podstawowego modelu biznesowego firmy, sposobu, w jaki angażuje ona klientów i dostarcza rozwiązania. Tradycyjne przedsiębiorstwa argumentują, że projekty cyfrowe są imperatywem strategicznym i kwestią przetrwania w obliczu zakłócaczy cyfrowych. Wszystkie inicjatywy cyfrowe powinny w dalszym ciągu poprawiać podstawy biznesowe, takie jak rentowność, przepływ środków pieniężnych, odpływ klientów, moce produkcyjne itp. Aby zmaksymalizować wartość złożonych inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej, organizacje powinny skoncentrować się na następujących kwestiach:

Doświadczenie klienta jako wskazówka: Transformacja polega na innowacjach i radykalnym przeprojektowaniu, a nie na automatyzacji dzisiejszego sposobu działania. Bez względu na to, czy organizacja dopiero rozpoczyna podróż cyfrową transformacją, powinieneś poświęcić chwilę i ustalić, czy podążasz właściwą ścieżką. Musisz mieć jasno określone usługi i kompleksową obsługę klienta. Wybór technologii platformowych powinien uzupełniać to, czego szukasz w innowacyjnym nowym modelu biznesowym, który zaspokaja potrzeby Twoich klientów.

Zmiana modelu biznesowego: Angażowanie różnorodnych interesariuszy: Angażowanie różnorodnych interesariuszy w celu zrozumienia obecnej dojrzałości cyfrowej i zdefiniowania przyszłego stanu pomaga w stworzeniu całościowego zakresu programu. Ciągłe zaangażowanie interesariuszy pomaga w ulepszaniu strategii organizacji w celu uwzględnienia zmieniającego się otoczenia, ocenie bieżących inicjatyw pod kątem bieżących priorytetów i dostosowaniu wysiłków organizacji do zmienionych celów.

🔥 Anbefalede:  Nowe modele wielkojęzykowe nie mają żadnej wartości dla demokracji

Fascynująca cyfrowa przyszłość: Programy transformacji reprezentują zmianę, a zmiany powodują niepokój i niepewność wśród pracowników, klientów i akcjonariuszy. Udane inicjatywy cyfrowe tworzą wizję atrakcyjnej przyszłości dla wszystkich interesariuszy. Pracownicy zdobędą umiejętności przydatne na rynku i będą pełnić nowe, ekscytujące role. Klienci będą mogli łatwiej znaleźć potrzebne produkty i wsparcie. Akcjonariusze będą mieli bardziej przewidywalną, wydajną i dochodową działalność.

Oceniać: Programy transformacji cyfrowej mają zróżnicowane cele i ilościowe określenie ich wszystkich nie zawsze jest możliwe. Właściwy pomiar wskaźników KPI ma kluczowe znaczenie dla uzasadnienia inwestycji w dowolny program transformacji. Postęp programu transformacji, ryzyko, problemy i zależności dla uzgodnionych KPI pomogą organizacji zobaczyć całkowitą dostarczoną wartość.

Tworzenie wartości cyfrowej w przyszłości: Wprowadzenie nowych technologii nie zmienia sposobu, w jaki firmy przechowują wyniki w swoich sprawozdaniach finansowych. Cyfrowe doświadczenie i wydajność pozwoliły na pojawienie się nowych modeli biznesowych, które zazwyczaj mogą przewyższać tradycyjne. Firmy, które skorzystają z tych nowych usprawnień, jednocześnie inspirując swoich klientów i pracowników do zaangażowania się w nowy cyfrowy sposób, osiągną lepsze wyniki niż pozostałe.

Wniosek: Firma może podjąć transformację cyfrową z kilku powodów. Ale zdecydowanie najbardziej prawdopodobnym powodem jest to, że muszą; to kwestia przetrwania. Chociaż transformacja cyfrowa będzie się znacznie różnić w zależności od konkretnych wyzwań i wymagań organizacji, liderzy technologiczni powinni wziąć to pod uwagę, rozpoczynając transformację cyfrową. Ponadto każda organizacja ma inne ambicje cyfrowe, dojrzałość i apetyt na ryzyko, w związku z czym podejście uniwersalne nie jest odpowiednie w przypadku takich inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej.