Jak utworzyć radę doradczą ds. startupów Healthtech i zarządzać nią w 2023 r.?

Følgende artikel hjælper dig med: Jak utworzyć radę doradczą ds. startupów Healthtech i zarządzać nią w 2022 r.?

Startup w dziedzinie zdrowia cyfrowegoNajważniejsze wskazówki, jak stworzyć odpowiednią radę doradczą dla start-upów z branży technologii medycznych w 2022 r.

W ciągu ostatnich lat scena start-upów w dziedzinie zdrowia cyfrowego bardzo się rozrosła. Pandemia zadziałała jak katalizator dla branży. W miarę jak przedsiębiorcy coraz częściej zajmują się poważniejszymi i bardziej skomplikowanymi problemami związanymi z opieką zdrowotną, wymagania wobec ich talentów znacznie wzrosły. Odpowiednio zaangażowani doradcy mogą radykalnie przyspieszyć postęp, zmniejszyć ryzyko i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Zmiana sposobu działania (np. utworzenie nowego modelu biznesowego) nieodłącznie wiąże się z pewnym poziomem złożoności, który wymaga zróżnicowanej wiedzy specjalistycznej i trudnego rozwiązywania problemów. Doradcy mogą zaoferować doświadczenie operacyjne i wiedzę w obszarach specjalizacji, których prawdopodobnie nie znajdziesz w zespole na wczesnym etapie. Kiedy jako nowy start-up wchodzisz do branży technologii medycznych, rada doradcza jest kluczowym, fundamentalnym krokiem. Ponieważ te spostrzeżenia mogą mieć zasadniczy wpływ na Twój start-up z branży technologii medycznych.

W przypadku start-upów z sektora opieki zdrowotnej normą staje się dodawanie specjalistów z zakresu medycyny i organów regulacyjnych do swojego podstawowego zespołu składającego się z ludzi biznesu i techników. Ponadto młode i stare firmy zajmujące się cyfrową opieką zdrowotną coraz częściej tworzą medyczne rady doradcze. Powody są w większości oczywiste: daje dostęp do wiedzy poufnej i może znacznie zwiększyć akceptację rynku.

Rekrutuj właściwych ludzi

To najważniejsza część procesu. Musisz znaleźć odpowiednich ludzi do swojej rady doradczej, o zrównoważonym zestawie referencji. Musisz uwzględnić pracownika medycznego, który ma wiedzę specjalistyczną związaną z ofertą Twojej firmy. Ponadto powinieneś zatrudnić osobę, która ma doświadczenie w pomaganiu startupom w odniesieniu sukcesu i może poprowadzić Twoje procedury rozwojowe.

Zdecyduj, ile kapitału własnego nagradzasz

Kiedy pozyskasz członków rady doradczej dla swojego startupu, będziesz musiał zapewnić im trochę kapitału. Kapitał ten zależy od tego, jaki wkład wnoszą do firmy i od wielkości dźwigni, jaką im zapewnisz. Upewnij się, że oferujesz atrakcyjny kapitał własny, aby móc pozyskać do swojego zarządu najwyższej klasy członków.

🔥 Anbefalede:  Jak przełomy technologiczne pomagają przemysłowi lotniczemu

Uwzględnij harmonogramy nabywania uprawnień i klify

Musisz mieć odpowiednie mechanizmy, aby mieć pewność, że członkowie rady doradczej wniosą wkład w start-up, nie tracąc przy tym swoich udziałów. Harmonogramy nabywania uprawnień i klify to jeden z najlepszych sposobów wdrożenia takich mechanizmów.

Określ, jaki będzie poziom ich wkładu

Oczywiście chcesz dokładnie określić, w jakim stopniu Twoi doradcy mogą wnieść wkład w Twoje procesy biznesowe. Wyjaśnij, jaki będzie zakres ich obowiązków i jaką władzę będą mieli nad Twoją firmą. Zastanów się, jak bardzo chcesz ich zaangażować w regularne działania i jaką swobodę mają w zakresie zmiany tych procedur bez Twojego zaangażowania.

Utwórz jasne klauzule poufności

Jednym z największych zagrożeń związanych ze start-upami z branży technologii medycznych jest to, że ktoś skopiuje Twoje innowacje i założy własną firmę. Aby temu zapobiec, poproś swoją radę doradczą o podpisanie rygorystycznych umów o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji. Powinny one określać, jakie informacje można komukolwiek udostępniać, a jakie powinny pozostać ściśle prywatne.

Zaletą zaufanej rady doradczej jest to, że będzie ona stale towarzyszyć Ci w tej podróży, nie będąc pod nadmiernym wpływem interesów ekonomicznych ani zbytnio zakochana w funkcjach, o których myślałeś przez cały dzień. Angażuj się w proaktywną komunikację, zawsze staraj się dać im znać, co myślisz, jakie są Twoje kolejne kroki i jakie są Twoje wyzwania. Być może mają pod ręką rozwiązanie dla Ciebie.