Italien forbyder ChatGPT på grund af påståede krænkelser af privatlivets fred

Følgende artikel hjælper dig med: Italien forbyder ChatGPT på grund af påståede krænkelser af privatlivets fred

Italien forbyder ChatGPT på grund af påståede krænkelser af privatlivets fred

Italiens databeskyttelsesagentur har for nylig åbnede en undersøgelse ind i OpenAIs populære chatbot, ChatGPT, over bekymringer vedrørende dens dataindsamlingspraksis.

Appen, som er økonomisk støttet af Microsoft, er også blevet anklaget for at undlade at kontrollere alderen på sine brugere, på trods af at den er beregnet til brug af personer på 13 år og derover. Som følge heraf har den italienske privatlivsregulator beordret et midlertidigt forbud mod ChatGPT, indtil OpenAI kan påvise overholdelse af EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Italiens tilsynsmyndigheder understregede: “Som det fremgår af de udførte kontroller, svarer oplysningerne fra ChatGPT ikke altid til de reelle data, og det fastslår derfor en unøjagtig behandling af personoplysninger.”

Agenturet henviste også til et nyligt databrud, hvor brugere rapporterede at kunne få adgang til andre personers chathistorier.

”OpenAI, som ikke har kontor i Unionen, men har udpeget en repræsentant i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal inden for 20 dage meddele de foranstaltninger, der er truffet i gennemførelsen af ​​det, som Garanten anmoder om, med en bødestraf på op til 20 millioner euro eller op til 4 % af den årlige globale omsætning,”

Italienske DPA skrev yderligere.

Mange mennesker kræver et stop for nye ChatGPT-udgivelser og en undersøgelse af OpenAI på grund af bekymringer om privatlivets fred, cybersikkerhedsproblemer og desinformation. Elon Musk og andre AI-eksperter har opfordret til en pause, mens BEUC-forbrugeradvokatgruppen har bedt EU og nationale myndigheder, herunder databeskyttelsesvagter, om at undersøge chatbotten.

OpenAI hviler dog ikke på laurbærrene. Efter at have lanceret sin seneste sprogmodelversion, GPT-4, sigter virksomheden nu mod at opnå AGI med den kommende GPT-5 i den nærmeste fremtid.

🔥 Anbefalede:  De 7 bedste måder, du kan bruge Google Bard på

Læs mere: