Indsend formular 15G til EPF-udbetaling online (2022)

Følgende artikel hjælper dig med: Indsend formular 15G til EPF-udbetaling online (2022)

I maj 2019 tillod EPF medlemswebsted for medarbejdere indsendelse af formular 15G til EPF-udbetaling online for at undgå skattefradrag ved kilden. Nu kan du indsende formular 15G til EPF-udbetaling online via Samlet medlemsportal. Du skal vide, at hvis du ønsker at trække EPF tilbage inden fem års EPF-bidrag, så vil TDS være gældende for EPF-udtrækningsbeløbet. Som en undtagelse, hvis din samlede indkomst er mindre end den skattepligtige grænse, kan du indsende blanket 15G som egenerklæring for at stoppe TDS-fradrag.

Så hvis du planlægger at trække din EPF online via Unified Member Portal, er du landet det rigtige sted for at få et grundigt kendskab til konceptet.

Før vi går videre, er her kort information for at huske, hvad EPF refererer til?

EPF står for. EPF er en fond, der er oprettet for at akkumulere midler bidraget af medarbejderen såvel som arbejdsgiveren. Hovedformålet med dette fondsbidrag er at yde økonomisk beskyttelse til medarbejderen efter dennes pensionering. Det beløb, som medarbejderne investerer i hele deres ansættelsestid, sammen med akkumulerede renter, betales tilbage til medarbejderen i tilfælde af dennes pensionering.

Faktum er, at EPF ikke kun giver dig en sikkerhedsdækning efter pensionering, men støtter dig også økonomisk i dine ansættelsesår.

Indsend formular 15G til EPF-udbetaling online (2022)

Lad os nu se på konceptet med form 15G og TDS-reglen om EPF-tilbagetrækning.

Form 15G, 15H og TDS Regel om EPF-tilbagetrækning

Form 15G og 15H

Formular 15G og Form 15H er selvangivelsesformularer, der indsendes til de berørte myndigheder for at stoppe TDS fradrag for den særlige indkomst. Sådanne formularer kan bruges til at modtage forskellige betalinger, såsom renter modtaget på faste bankindskud, provision på forsikring, lejeindtægter og udbetaling af medarbejdertilskud.

Forskellen mellem Form 15G og 15F

Forskellen mellem form 15G og 15F er forklaret nedenfor:

Formular 15G skal indsendes af personer, der er bosiddende i Indien, og som er under 60 år, og som har en skattepligtig indkomst på nul. Den maksimale grænse, der er angivet for regnskabsåret 2019-20, er 2.50.000 Rs. Den samme form er der for HUF’ere.

Formular 15H skal indsendes af en seniorborger, som bør være bosiddende i Indien, og som er over 60 år. Til dette skal han opfylde indkomstskattekriterierne.

 1. Ydergrænsen i regnskabsåret 2019-20, tilladt for ældre borgere, er 3.00.000 Rs. For de ældre borgere, der er over 80 år, er skattefritagelsesgrænsen 5.00.000 Rs.
 2. Sideløbende hermed revideres fritagelsesgrænsen for skat for ældre borgere af renter på bankindskud og posthusindskud fra 10.000 kr. i regnskabsåret 2018-19 til 50.000 kr. i regnskabsåret 2019-20.
🔥 Anbefalede:  Hvad er Canada Learning Bond (CLB)? Opdateret til 2023

EPF-tilbagetrækning

EPF kan under visse betingelser trækkes helt eller delvist tilbage. Ifølge reglen kan en person hæve hele EPF-beløbet på to betingelser; For det første er det, når han/hun går på pension fra sit arbejde, og for det andet, når en person forbliver arbejdsløs i op til 2 måneder efter at have sagt op eller er blevet opsagt fra sit arbejde, har han/hun lov til at hæve hele EPF-beløbet.

Hvorimod delvis EPF-tilbagetrækning også er tilladt i nogle situationer som uddannelse, ægteskab, opførelse af et hus, renovering af huset, tilbagebetaling af boliglån og af medicinske årsager.

Læs også: Tjek EPF-balance online: Via EPF-portalen, Umang-appen, SMS eller Ring

Skattefradrag ved kilde eller TDS-regel om EPF-tilbagetrækning

1. TDS eller skat er ikke gældende for et fradrag, hvis du trækker din EPF tilbage efter 5 års tjeneste eller arbejde.

Her henviser 5 år til 5 års bidrag til EPF. Det kan være i flere virksomheder og kan have pauser imellem. Du har for eksempel arbejdet i en virksomhed i 3 år, og så kom du ind i en ny virksomhed og overførte din EPF fra den tidligere arbejdsgiver til den nye arbejdsgiver. Nu skal du arbejde mindst 2 år mere, så vil det samlede antal af dine arbejdsår være 5 år.

TDS pålægges udbetaling af Provident Fund eller EPF før afslutningen af ​​5 års arbejdstid, i henhold til reglerne diskuteret nedenfor:

2. Kildefradrag er gældende for et fradrag, hvis hævebeløbet er mere end Rs. 50.000 (før juni 2016 var denne grænse Rs 30.000).

3. TDS fratrækkes med en sats på 10%, hvis PAN (Permanent Account Number) er oplyst, mens hvis PAN ikke er leveret, så trækkes TDS med en sats på 34,608%.

4. Hvis du vælger offline EPF-tilbagetrækning, kan du indsende formular 15G eller 15H for at undgå TDS, men nu kan du også indsende den online.

🔥 Anbefalede:  FIFA og Altered State Machine bringer fodbold til metavers

5. Der er fire bestanddele af EPF:

 • Medarbejders andel af bidrag
 • Arbejdsgivers andel af bidraget
 • Modtagne renter af medarbejders bidrag
 • Modtagne renter af arbejdsgiverbidraget

Skatten pålægges kun arbejdsgiverbidrag og renter. Medarbejderens bidrag og modtagne renter kommer ikke under beskatning. Arbejdsgiverbidraget vil blive klassificeret under overskriften ‘Løn’ og Rentebestanddelen under ‘Indkomst fra andre kilder’. Dog er lettelse tilgængelig i henhold til paragraf 89 i indkomstskatteloven, 1961.

Sådan indsender du formular 15G til forsikringsfond eller EPF-udbetaling online

For at indsende formular 15G til EPF-udbetaling online, skal du følge nedenstående trin:

 • Først og fremmest skal du logge ind på den forenede medlemsportal – EPFO UAN portal. Du skal bruge UAN-nummeret og adgangskoden for at logge ind.
 • Fra den øverste menulinje skal du nu klikke på Onlinetjenester > Krav (32, 19, 10C)
 • Du kan nu se dine profiloplysninger, såsom dit navn, fødselsdato, mobilnummer, PAN-nummer osv.
 • Du skal indtaste de sidste fire cifre i dit kontonummer for at bekræfte din bankkonto.
 • Portalen vil pop op en meddelelse om bekræftelse af din bankkonto, der viser, at kravet vil blive krediteret den angivne bankkonto.
 • Klik nu på ‘fortsæt for onlinekravet’. På næste side skal du vælge kravmuligheden. Som standard vil du se muligheden ‘PF – Advance FORM 31’.
 • Herved kan du, hvis du har opsagt dit job, og din EPF-konto er markeret med årsagen til opsigelsen af ​​jobbet, se muligheden for ‘Kun PF Fortrydelsesformular 19’, mod overskriften på ‘Jeg vil ansøge om’.
 • Under overskriften ‘Jeg vil ansøge om’ finder du muligheden for at uploade formular 15G.

Sådan udfyldes formular 15G til udbetaling af forsørgelsesfond

For at udfylde formular 15G som egenerklæring for at undgå TDS ved EPF-tilbagetrækning, skal du følge disse trin:

 • Efter at have downloadet formular 15G, skal du huske, at du skal udfylde del 1 af formular 15G, udfyld kun det, du er ikke forpligtet til at udfylde del 2 af formularen.
 • I del 1 skal du udfylde de relevante oplysninger, dit navn i henhold til PAN, PAN-nummer, Status, Forrige år, Boligstatus og Adresse.
 • Hertil skal du oplyse din anslåede indkomst, som denne erklæring er afgivet for, og din anslåede samlede indkomst. Du kan få din estimerede indkomst fra din EPF-kontobog.
 • Du er også forpligtet til at vise indkomstens art og det afsnit, hvorunder skat er fradragsberettiget af en sådan indkomst.
 • Når du har givet alle de nødvendige detaljer, skal du underskrive formular 15G.
 • Du skal uploade denne udfyldte formular 15G på onlineportalen i henhold til trinene nævnt i det foregående afsnit vedrørende formularindsendelse.
🔥 Anbefalede:  Årsager til, hvorfor indisk økonomi voksede hurtigere end noget andet land i verden

Ved at følge disse trin kan du indsende formularen. EPF-tilbagetrækningen tager normalt 5 til 30 dage efter, at du har ansøgt om tilbagetrækningen online. Du kan dog holde styr på din EPF-tilbagetrækningsstatus online fra den forenede portal. Du skal klikke på onlinetjenesten > Spor kravstatus; at kende status for dit tilbagetrækningskrav.

I tilfælde af at du har problemer med at ansøge om online EPF-udtrækning, kan du kontakte helpdesk på nummeret 1800 11 8005. Udover dette kan du også sende din forespørgsel til ’[email protected] .’

Formular 15G eller 15H er selvangivelsesformularer, som indsendes af en person for at oplyse, at deres indkomst er under den skattepligtige grænse; derfor bør TDS ikke trækkes fra deres indkomst. Det er nu indsendt online på tidspunktet for EPF-tilbagetrækning. Det endelige beskatningsbeløb af den anslåede samlede indkomst beregnes under hensyntagen til bestemmelserne i indkomstskatteloven af ​​1961.

Læs også: Indkomstskat for regnskabsåret 2020-21 (AY 2021-22)

For at ansøge om denne formular skal en person dog opfylde visse betingelser, som beskrevet i loven. Hvis en person opfylder de krævede betingelser, skal han/hun bestemt indsende formular 15G for at slippe for TDS-fradraget fra din indkomst for at beholde meget af din indtjening. Proceduren for at indsende formularen kræver ikke en trættende indsats. Ved at følge den nævnte proces trin for trin, kan du nemt ansøge om din EPF-udbetaling online sammen med formularen 15G.

Table of Contents