Hvad er trinene for at få din NBFC indarbejdet?

Følgende artikel hjælper dig med: Hvad er trinene for at få din NBFC indarbejdet?

Non-Banking Finansiel virksomhed er en finansiel institution, som opsummerer bank- og ikke-bankfaciliteter som lejekøb, leasing, investeringsfonde, forsikringsvirksomhed, obligationer osv. NBFC er en bro mellem investorer og låntagere, og deres hovedopgave er at rejse kapitalmidler fra investorerne og indskyderne og udlåner dem til låntagerne.

Hvordan får du din NBFC inkorporeret?

I dagens tid er de ved at blive et almindeligt valg blandt mennesker og banker, da de giver et fantastisk støttesystem. De har langsomt ydet vigtige bidrag i Indien, hvilket har ført til enorm popularitet blandt folk. Så de almindelige mennesker har brug for at kende dokumenttjeklisten for inkorporering af NBFC.

NBFC og RBI

RBI har lavet en vis regulering i NBFC’s funktion i overensstemmelse med Reserve Bank of India Act af 1934, Section 45-IA som siger, at NBFC ikke kan påbegynde eller gøre forretninger med en ikke-bankvirksomhed uden at blive registreret og bør have en nettoejet fond på Rs. 2 crores. Der er dog nogle NBFC’er, som er reguleret af andre regulatorer og er undtaget fra registrering hos RBI. Såsom venturekapitalfonde eller handelsbankvirksomheder, børsmæglerselskaber, der er registreret hos SEBI. Nogle forsikringsselskaber har registrering under IRDA, Nidhi-selskaber, chit-selskaber, boligfinansieringsselskaber, børs- eller gensidige fordelsselskaber.

Dokumenttjekliste

De nødvendige dokumenter til NBFCs registrering i type II – NBFC-ND inkluderer:

 1. Registreringsbevis, som du kan få på ROC-kontoret.
 2. Bekræftet kopi af uddraget af hovedobjektet klausul i MOArelateret til den finansielle virksomhed.
 3. Bestyrelsens beslutning bør bekræfte, at virksomheden ikke vil påbegynde nogen NBFC-relaterede aktiviteter forud for registrering.
 4. Virksomheden skal sikre fair praksis kodeks i overensstemmelse med RBI retningslinjerne. Med det accepterer de ingen offentlige midler og vil ikke gøre det samme i fremtiden efter at være blevet registreret uden RBI’s godkendelse.
 5. Kundegrænseflade vil ikke være mulig uden forudgående godkendelse fra RBI.
 6. Hvis det er en allerede eksisterende virksomhed, kræves en revideret balance og resultatopgørelse sammen med bestyrelses- og revisionspåtegninger. Indberetningen skal være af de seneste tre år eller hele virksomhedens eksistensperiode.
 7. En kopi af alle de faste indlånskvitteringer og bankbevis, som viser saldoen til støtte for de nettoejede midler (NOF). Disse FD-post-RBI-godkendelser kan kun bruges til NBFC-registrering.
 8. Uddannelsesbeviser og direktørers faglige kvalifikationer.
 9. Kopi af dokumenter inklusive erfaringsbevis for direktører i finansielle servicesektorer.
🔥 Anbefalede:  Hvilke oplysninger er der i din kreditrapport?

Læs også: Top 10 ikke-bankvirksomheder (NBFC’er) i Indien

Andre dokumenter

Udover de øvrige nævnte dokumenter bør det i bestyrelsesbeslutningen angives, at selskabet er medlem af alle kreditoplysningsselskaberne, ligesom det opnår medlemskab af mindst én selvregulerende organisation. Hermed bør det også fremgå af bestyrelsesbeslutningen, at selskabet har en fast intern eksponeringsgrænse. Virksomheden vil også følge reglerne og forskrifterne under hensyntagen til håndteringen af ​​prisfastsættelse af kredit, fair praksis og ikke-tvangsinddrivelsesmetode. Et andet vigtigt krav er, at det skal nævnes, at virksomheden ikke er registreret i henhold til § 8 i selskabsloven, 2013. Følgende er de yderligere dokumenter, der kræves for registreringen sammen med ansøgningerne:

 1. RBI skal udstede et ikke-indsigelsescertifikat til NBFC-IFC, der giver sponsorat til NBFC-IDF.
 2. Et andet vigtigste dokument er en kopi af trepartsaftalen mellem koncessionshaveren, projektmyndigheden og NBFC-IDF.
 3. Bestyrelsesbeslutningerne bør nævne de vigtigste detaljer i registreringen, herunder virksomheden, vil have minimum finansielle aktiver i factoringvirksomheden, som vil udgøre 50% af dens samlede aktiver og indtægter fra factoringvirksomheden, hvilket ikke vil være mindre end 50% af den samlede indkomst.
 4. Alle detaljer, herunder ændring i ledelsen af ​​sponsorvirksomheden i det seneste regnskabsår, og den skal også indeholde årsagerne til ændringen.
 5. Et vigtigt vigtigt dokument, der er nødvendigt for registreringen, er, at ansøgeren skal angive kilden til virksomhedens startkapital, herunder nødvendige selvangivelser fra aktionærerne.

NBFC-registreringsproces i Indien

Skridt for at få

Trin 1

Det første skridt er at ansøg online ved at gå ind på RBIs sikrede hjemmeside.

Trin 2

Dernæst en login-side for COSMOS applikation vises i vinduet. Ansøgeren skal klikke på virksomhedsregistreringen på login-siden. En excel-side af ansøgningsskemaet vil blive vist på skærmen, der kan downloades. Nu kan ansøgervirksomheden downloade denne excel-ansøgningsformular og udfylde alle de nødvendige detaljer i formularen og uploade den. Herefter genereres et firmaansøgningsreferencenummer.

🔥 Anbefalede:  Shopify NFT: Den komplette guide til din Shopify-butik

Trin 3

Dette er et vigtigt skridt, hvor virksomheden skal notere det korrekte navn på det regionale kontor i felt C-8 i “Annex-Identification Particular” nævnt i ansøgningsskemaet. Efter indgivelse af onlineansøgningen skal ansøgeren indsende den papirkopi af ansøgningsformularen sammen med de påkrævede dokumenter, der er nævnt i NBFC-inkorporeringstjeklisten til RBI’s regionale kontor.

Efter at have indsendt alle dokumenterne sammen med papirkopien af ​​ansøgningen, kan ansøgeren kontrollere ansøgningens onlinestatus ved hjælp af virksomhedens ansøgningsreferencenummer genereret i trin 1.

Vigtige point for NBFC-registrering

 1. Det er et vigtigt kriterium, som NBFC skal få registreret som virksomhed under § 3 i selskabsloven af ​​2013.
 2. Den ansøgende virksomhed skal have et minimum Net ejet fond (NOF) af Rs. 2 crores på tidspunktet for ansøgning om registrering.
 3. Virksomheden skal have mindst én senior bankmand eller direktør.
 4. Ansøgervirksomheden skal have en ren CIBIL-score for at øge troværdigheden og blive registreret.
 5. En anden vigtig faktor for registreringen omfatter, at den ansøgende virksomhed skal være engageret i finansiel virksomhed. Hvis det økonomiske resultat af en sådan forretning øger mere end 50% af den samlede virksomheds aktiver, skal virksomheden få NBFC-registrering.
 6. Hvis en udenlandsk virksomhed eller udenlandsk investor er i humør til at oprette en NBFC, bør de have en indbetalt egenkapital på Rs. 5 crores.

NBFC spiller en meget fremtrædende rolle i udviklingen af ​​landet med hensyn til infrastruktur, rigdom, transport og beskæftigelse. Bortset fra udviklingen styrker NBFC de økonomisk svagere dele af samfundet ved at finansiere dem. Denne kontinuerlige indsats fra NBFC ændrer den indiske økonomis ansigt.

Læs også: Få øjeblikkeligt kontantlån online i Indien

Når man ser på registreringsdelen, kræver det meget dokumentation at starte en NBFC og er en lang proces. For at blive registreret skal du overholde dokumentet nævnt i tjeklisten for at få din NBFC inkorporeret. At erhverve NBFC-licensen er en hård proces, da det kræver godkendelse fra RBI. Så før du ansøger om inkorporering af NBFC, bør du søge en ekspertudtalelse.