Formueopbygning og Personal Asset Management: Balancer dine penge på den rigtige måde

Følgende artikel hjælper dig med: Formueopbygning og Personal Asset Management: Balancer dine penge på den rigtige måde

Formueopbygning er en bevidst proces. Du skal sætte specifikke økonomiske mål og derefter bestemme, hvordan du gerne vil spare og investere i dag (administrere dine aktiver), så du kan opnå økonomisk frihed (rigdom) i morgen.

Formueopbygning begynder med indkomstgenerering – du skal have en regelmæssig indkomststrøm for at spare, bruge og investere. Når du har etableret cash flow, bør du se på asset management – ​​hvor skal du investere. Personlig formueforvaltning sikrer væksten af ​​velstand i den rigtige retning ved at implementere en langsigtet investeringsstrategi, der sigter mod at afbalancere risikoen i form af belønninger i overensstemmelse med investorens økonomiske mål, risikotolerance og investeringstidsramme.

Investeringsstrategien kræver, at du balancerer dine penge på den rigtige måde. Hvordan ville du gøre det?

I deres bog anbefaler forfatterne Elizabeth Warren og Amelia Tyagi, at en balanceret pengeformel bør omfatte 20 % opsparing, 30 % ønsker og 50 % behov.

Faktorer, der skal tages i betragtning ved aktivallokering

Nu hvor du ved, hvor stor en procentdel du vil investere, er næste skridt i retning af formueopbygning at vælge den rigtige aktivallokering. Du bør overveje følgende faktorer, mens at vælge den rigtige aktivallokering for dig.

1. Investeringsmål

Du skal planlægge din investering baseret på kortsigtede og langsigtede mål. Køb af bil er et kortsigtet mål, mens pensionsindkomst er et langsigtet mål. Den nemmeste måde at bestemme dine investeringsmål på er i overensstemmelse med de vigtigste milepæle i dit liv – at købe et nyt hus, dit barns uddannelse eller ægteskab, ældrepleje og pension.

🔥 Anbefalede:  Tjen penge på en hobby med et fotografiforretningskursus

2. Risikoappetit

Risikoappetit defineres som det omfang, hvori en investor er villig til at miste en del af eller hele sin oprindelige investering i betragtning af højere afkast. Hvis du har en højrisikoappetit, vil du gerne investere i aktier. Hvis du har en lav risikoappetit, vil du gerne investere i gældsinstrumenter.

3. Investeringshorisont

Den tidsramme, du ønsker at forblive investeret i, bestemmer den risiko, du kan tage. En længere horisont vil give dig mulighed for at investere i markedsrelaterede instrumenter, som er tilbøjelige til større volatilitet sammenlignet med gældsinstrumenter. På den anden side, hvis du har en kortsigtet horisont, vil du gerne investere i mere sikre og mere sikre ordninger som faste indskud, offentlig forsørgelsesfond osv. Hvis du har brug for at hæve penge relativt hurtigt, kan du overveje at have en højere procentdel af dine investeringer i kontanter end at investere i aktier eller rentepapirer.

4. Alder

Din alder spiller en meget afgørende rolle for at bestemme den rigtige aktivallokering. Hvad der virker for en 25-årig, virker måske ikke til fordel for en 40-årig mand. De økonomiske udsigter, antallet af forsørgere samt indtægter og udgifter varierer på tværs af forskellige aldersgrupper.

Typer af aktivallokering

Der er tre typer aktivallokeringer, du bør vælge imellem baseret på ovenstående faktorer.

1. Aggressiv aktivallokering

Denne form for aktivallokering er den med omkring 70 % investering i aktier, 20 % i fastforrentede instrumenter og de resterende 10 % i kontanter eller tilsvarende. Den er velegnet til dem, der er unge, har en langsigtet horisont eller har en højrisikotolerance. Denne portefølje fokuserer hovedsageligt på vækst.

2. Balanceret aktivallokering

Denne form for aktivallokering er den med omkring 45 % investering i egenkapital, 45 % i gæld og de resterende 10 % i kontanter eller tilsvarende. Denne portefølje er bedst egnet til investorer i aldersgruppen 40 til 50 år, med en mellemlang horisont eller en middel risikotolerance.

🔥 Anbefalede:  11 kreative måder at blive betalt for at spille Minecraft

3. Konservativ aktivallokering

Denne form for aktivallokering er den med 70% investering i gæld, 20% i egenkapital og de resterende 10% i kontanter eller tilsvarende. Denne aktivallokering er bedst egnet til personer, der nærmer sig pension, har et kortsigtet investeringsmål eller har en meget lav risikoappetit. Denne portefølje har hovedsageligt til formål at beskytte investeringens hovedbeløb.

FORMÅL BYGNINGSPLANER

Din formueportefølje skal være en god blanding af aktie- og gældsfonde. Der er forskellige egenkapital- og gældsordninger tilgængelige på markedet.

Egenkapital Gæld
Direkte egenkapital Faste indskud (FD’er)
Unit Linked Planer Public Provident Fund (PPF)
Gensidige fonde National Savings Certificate (NSC)
Exchange-Traded Funds (ETF) Statsobligationer
Unit Linked Planer

Direkte aktiefonde, ETF’er og investeringsforeninger giver høje afkast, men er underlagt høj markedsvolatilitet. Enten skal du forblive investeret på lang sigt for at udjævne udsvingene eller nødt til at afslutte fuldstændigt ved at betale exitbelastning. Bortset fra nogle få planer som Equity Linked Savings Scheme (ELSS), er der ingen skattefritagelser i egenkapital.

Gældsfonde som FD’er, PPF, NSC og statsobligationer er sikrere og tilbyder skattefordele, men giver i øjeblikket mindre end 10 % afkast. Hvis du medregner inflation og skatter, bliver afkastet yderligere lavere.

En unit-linked plan er en ideel investering til at skabe velstand og balancerer din portefølje. For eksempel en Unit-linked Insurance Plan (ULIP). Det kombinerer fordelen ved forsikring og langsigtet investering. En del af dine penge investeres i livsdækning, mens de resterende er allokeret til køb af egenkapital, gæld eller balancerede midler. Afkastet er knyttet til fondenes præstation, dog er det dig, der bestemmer, hvilke fonde du skal vælge. På denne måde giver ULIP’er dig fleksibiliteten til at beslutte, hvor du skal investere på markedet, og hvordan du maksimerer investeringsafkastet. Faktisk kan du endda skifte fra egenkapital til gæld eller gæld til egenkapital i henhold til dine økonomiske mål i en bestemt alder. ULIP’er tilbyder også betydelige skattefordele. Ikke alene er præmien på ULIP-investeringer fritaget op til 1.50.000 Rs i henhold til Section 80C, men udløbs- og dødsprovenuet fra ULIP’er er også skattefrie i henhold til Section 10 (10D). Adskillige forsikringsudbydere som ICICI Prudential tilbyder ULIP’er med fokus på formueopbygning.

🔥 Anbefalede:  Sådan rettes "Checkpoint Required" på Instagram

Personal asset management er det rigtige værktøj til at opbygge og opretholde din rigdom. Men det er også vigtigt at huske, at du skal gennemgå dine økonomiske mål og aktivallokering fra tid til anden for at sikre, at du er på rette vej til at opbygge formue.