Badanie odsetka kobiet-liderów w branży technologicznej

Følgende artikel hjælper dig med: Badanie odsetka kobiet-liderów w branży technologicznej

Przemysł technologicznyW branży technologicznej kobiety zajmują jedynie około 21% stanowisk kierowniczych i tylko 14% stanowisk zajmujących się inżynierią oprogramowania. Stosunek mężczyzn do kobiet w branży technologicznej jest zdumiewający w porównaniu do całkowitej siły roboczej. W ciągu ostatnich 5 lat poczyniono jedynie niewielkie postępy. Równość płci jest nadal daleka od osiągnięcia, nawet w branży technologicznej, a zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Liczne badania przeprowadzone na przestrzeni lat udokumentowały niedostateczną reprezentację kobiet w branży technologicznej i dziedzinach związanych ze STEM. Reprezentacja ma znaczenie, dlatego tak ważne jest uhonorowanie kobiet-liderów na wpływowych stanowiskach, które swoją pracą i osiągnięciami inspirują inne kobiety do dążenia do podobnego sukcesu w branży technologicznej.

Relacja między kobietami a technologią jest dość stereotypowa, ponieważ ludzie zwykle wyobrażają sobie, że kobiety nie są ekspertkami ani nie czują się komfortowo w świecie technologii, pomijając kwestię tego, czy stoją na czele spraw w firmach technologicznych, czy mają silną pozycję kobiet-liderów. W najlepszym przypadku oczekuje się od kobiet zajmowania niższych warstw hierarchii stanowisk i trzymania ich z dala od orbity istotnego procesu decyzyjnego. Mówiąc ściślej, kobiety odgrywają minimalną rolę w zapewnianiu wydajności i efektywności firm, w których pracują. Ale sytuacja może już nie być taka sama. Tutaj przybywają i na dobre.

W szybko zmieniającym się świecie fakty również się zmieniają, a w niektórych przypadkach na lepsze. W ostatnim czasie wiele kobiet naprawdę zmieniło zasady gry w świecie technologii. Stanowiąc wysoce efektywne połączenie nienagannego wykształcenia akademickiego i intensywnego doświadczenia zawodowego, wykazują niezwykłą zdolność prowadzenia swoich firm na wyższe szczyty sukcesu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że skuteczność kobiet na stanowiskach kierowniczych nie ogranicza się do utrzymywania status quo w firmach. Ich zapał prowadzi ich do agresywnego podejmowania ogromnych, złożonych wyzwań, z którymi należy negocjować, aby móc działać dalej w niezwykle konkurencyjnym świecie technologii. Dzięki temu każda z nich jest jedną z wzmacniających pozycję kobiet-liderek, które warto naśladować w XXI wieku.

🔥 Anbefalede:  Największe wyzwania dla kobiet w branży technologicznej

Taki rozwój ujawnia to, co do tej pory było przed nami ukrywane: uprzedzenia związane z płcią; z kobietami po stronie odbiorcy, jest mentalnym konstruktem sił patriarchalnych. Pokazuje, że argument, że „słabsza płeć” nie radzi sobie w świecie zaawansowanych technologii, jest mitem, który stawia kobiety na podrzędnych stanowiskach.