10 bedste statslige erhvervslåneordninger til MSMES og nystartede virksomheder

Følgende artikel hjælper dig med: 10 bedste statslige erhvervslåneordninger til MSMES og nystartede virksomheder

Økonomi er rygraden for enhver organisation, uanset hvor stor eller lille den er. I det nuværende scenarie lanceres en ny opstart hver dag; derfor kæmper MSME’er og startups med at skaffe erhvervslån til at forsørge sig selv. Hvad kan de gøre, når det er så svært at få et lån givet de nuværende økonomiske forhold i landet. Vær ikke bange! Her er vi med de bedste statslige erhvervslåneordninger for MSME’er og startups til at hjælpe dig.

Indien er i dag et knudepunkt for startups med mere end 39.000 startups, med finansiering af flere milliarder dollars fra globale investorer, og fejrer højprofilerede exits såsom Walmart-Flipkart-opkøbet på $16 milliarder. Også turde at oprette og konstruere brugerbasen, blandt andet på grund af enorme finansierede virksomheder på omkring 577 Cr som specificeret af Indiens mikro, små og mellemstore virksomheder (MSME) sektor.

For at udføre en plan kræves den nødvendige arbejdskapital til tiden, ellers forbliver den bare som en plan. Ifølge nogle statistikker har ikke mere end 5 % af MSME’er adgang til formel kredit, på grund af hvilken den største procentdel er afhængig af uformelle kilder for at modtage midler til deres virksomheder. For en virksomhed er der en enorm tilgængelighed af private equity- og gældsfinansieringsmuligheder. Alligevel er det en stor udfordring at modtage ressourcer/finansiering på idé- eller startstadiet.

For at løse dette tomrum har den indiske regering fundet de bedste ordninger og initiativer til at tilbyde virksomhedslån til startups og MSME’er gennem autentiske og autoriserede kanaler. For ikke så længe siden blev en låneplatform sat i gang kendt som 59-minutters lån, for at give MSME’er let adgang til at erhverve kredit. Også det direkte udlån til virksomhederne er startet af Small Industries Development Bank of India (SIDBI) i stedet for at det går gennem banker. Disse opstartslån ydet af regeringen er på minimum 300 basispoint under dem, bankerne yder.

Lad os se på nogle af de bedste statslige erhvervslåneordninger for MSME’er og startups, der er blevet lanceret for at hjælpe iværksættere og deres virksomheder.

1. 4E-ordningen, der er End to End Energy Efficiency

Det blev lanceret i år 2016 for agnostiske sektorer og ledes af SIDBI. Denne ordning er lanceret for iværksættere i fællesskab af India SME Technology Services Ltd (ISTSL) i alliance med Verdensbanken. Denne alliances hovedmål er at implementere energieffektivitetsforanstaltninger på tværs af indiske industrier på en end-to-end basis. Det har også til formål at hjælpe de nyetablerede virksomheder i spørgsmål relateret til penge til køb af brugt udstyr.

Berettigelseskriterier

 • MSME-startups i fremstillings- eller servicesektoren skulle have tjent kontant overskud i de sidste to år, og som har fungeret problemfrit i mindst tre år.
 • Kun berettiget, hvis den ikke har nogen tilknytning til nogen bank/finansielle institutioner.
 • Den detaljerede energiauditproces (DEA) via et teknisk bureau/konsulent, der er en Bureau of Energy Efficiency (BEE)-certificeret energiauditor, skal afsluttes.
 • Verdensbanken-Global Environment Facility (WB-GEF) giver dem et tilskud forbundet med deres præstationer, som ikke bør benyttes af enhederne. Projektet skal være i overensstemmelse med Social Management Framework og med miljøet som foreslået for energieffektivitet.
 • Det Energieffektivitetscelle (EEC)SIDBI, bør undersøge de omfattende projektrapporter, der udarbejdes af den tekniske rådgivning.

4E-ordningen er bedst for MSME’er og nystartede virksomheder, som dækker delomkostningerne til anlægsudgifter, herunder til indkøb af udstyr, dets installationsomkostninger, idriftsættelse, anlægsarbejder osv. Ikke mere end halvtreds procent af anlægsudgifterne må anvendes til evt. andre udgiftskrav.

4E-ordningen giver forskellige skattemæssige incitamenter såsom:

 • Startup MSME skal kun betale indiske nationale rupier (INR) 30.000 og gældende skatter, da saldoen i honoraret betales af SIDBI til revisorerne.
 • Denne ordning giver op til 90% af projektomkostningerne med et minimum lånebeløb på INR 10 lakhs og et maksimalt lånebeløb, der ikke overstiger INR 1,5 Crore.
 • Det støtteberettigede lånebeløb bør ikke overstige en femtedel af den samlede ansøgerenhedsomsætning.
 • Tilbagebetalingsperioden omfatter en moratoriumperiode på op til seks måneder i den indledende fase.
🔥 Anbefalede:  CES 2023: Drops BMR1 Nearfield Monitors bringer audiofil lyd til dit skrivebord

2. Kreditgarantiordning (CGS)

Denne regeringsordning er specifikt for de agnostiske industrier. Det ledes af Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. Ordningen er kun tilgængelig for de rå og eksisterende MSMV’er, der beskæftiger sig med servicesektorens aktiviteter, og med fremstillingsaktiviteter omfatter den ikke detailhandel, landbrug, selvhjælpsgrupper (SHG’er)uddannelsesinstitutioner mv.

Kreditgarantiordningen blev sat i luften af ​​den indiske regering, som en af ​​dens bedste ordninger for MSME’er og startups, for at stramme kreditleveringsmetoden og tilskynde til den hurtige strøm af kredit til MSME-sektoren. Denne regeringsordning udgør næsten alle typer banker som offentlige banker, private banker sammen med regionale landbanker, State Bank of India og dens associerede banker og de udenlandske banker.

Denne statslige MSME-ordning for iværksættere kommer med en række økonomiske incitamenter såsom:

 • Faciliteten af ​​tidsbegrænsede lån pr. låneenhed på op til 2 Crores.
 • Garantidækning på op til 1,5 Crore.
 • Mikrovirksomheder får 85 % af kreditgivningen på lån op til INR 5 Lakh og 80 % af lånefaciliteten til MSME’er eller nystartede virksomheder, der ejes eller drives af kvinder.
 • En garantidækning på 50 % af INR 50 Lakh er fastsat for detailhandlere, hvilket også er standardbeløbet.

Kreditgarantien begynder fra datoen for betaling af garantigebyret. Det vil bevæge sig gennem den aftalte løbetid for den terminerede kredit, hvis det er et tidsbegrænset lån eller et sammensat lån, og i en periode på fem år, hvis arbejdskapitalfaciliteterne er til rådighed for låntagere eller i en periode, som måtte være specificeret af garantifonden.

3. Kreditforbundet kapitaltilskud til teknologiopgraderinger

En ordning for den agnostiske sektor, ledet af udviklingskommissærens kontor, ministeriet for MSME’er.

Dette erhvervslån, der er ydet til debitorerne til den nye virksomhed, giver forhåndsfinansieringstilskud til Small Scale Industries (SSI)-enheder, herunder landsby-, khadi- og kokosindustrienhederne, til institutionel finansiering. Den kredit, de benytter, er for ændring og opgradering af deres produktionsudstyr (anlæg og maskiner) og teknikker.

Berettigelse:

Det er kun ønskeligt for de eksisterende småindustri (SSI) startups, der har opgraderet deres eksisterende anlæg og maskiner med state-of-the-art teknologi, med eller uden udvidelse, og er indgivet til Statens Industridirektorat; er berettiget til denne ordning. Også nye små industrienheder, der bruger den passende og gennemprøvede teknologi, behørigt godkendt af Governing and Technology Approval Board (GTAB)/Technical Subcommittee (TSC) og er registreret hos Statens industridirektorat.

Økonomisk fordel givet af denne statslige ordning; erhvervslånedækningen for den nye virksomhed er blevet øget fra INR 40 Lakh til INR 1 Cr, mens tilskudssatsen er blevet øget fra 12 % til 15 %. Så hvis man ønsker at beregne det tilladte kapitaltilskud, skal man være behørigt opmærksom på købsprisen for anlæg og maskiner i stedet for det tidsbegrænsede lån, der udbetales til den begunstigede enhed.

Alle de ovennævnte fire ordninger var for de agnostisk baserede industrisektorer og betegnes som de bedste statslige ordninger for startups og mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME).

4. Coir Udyami Yojana

Denne ordning ledes af Coir Board og imødekommer specifikt landbrugsindustriens behov. Denne ordning understøtter primært etableringen af ​​Coir-enheder. I dette tilfælde giver bankerne tidsbegrænsede lån i form af kontanter for at opfylde virksomhedens driftskapitalkrav. Lån gives også i form af sammensatte lån, som bl.a Capex (kapitaludgifter) og driftskapital.

Berettigelse – For at benytte denne ordning skal MSME-startups være registreret hos Coir bestyrelsen i henhold til Coir Industry (Registration) Rules, 2008.

Incitamenter – Banker under denne ordning vil støtte en maksimal projektomkostning på 10 lakhs. Dette vil også omfatte én cyklus af arbejdskapital, der ikke overstiger 25 % af projektomkostningerne.

 • Alle disse incitamenter er eksklusive grænsen på INR 10 lakhs.
 • Kreditten skal være 55 % af de samlede projektomkostninger efter fradrag af en margin på 40 % og ejerens bidrag på 5 %.
 • Tilskuddet beregnes sammen med driftskapitaldelen.

Tid – For erhvervslån er rentesatserne de samme som grundrenten. Tilbagebetalingsfristen overstiger ikke en periode på 7 år efter et indledende moratorium efter det pågældende instituts skøn.

🔥 Anbefalede:  12+ bedste bloggerbøger til at booste dine bloggingfærdigheder (2023)

5. MSME Business Lån til Startups på kun 59 minutter

Lanceret i september 2018 og ledes af Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), henvender denne statslige finansielle ordning sig til agnostiske sektorer. Denne superhurtige lånedisponeringsordning blev afsløret af premierminister Narendra Modi under introduktionen af ​​en 12-punkts handlingsplan for MSME-sektoren.

Denne ordning har til formål at gøre forskellige processer for lånevurdering automatiske. Låntageren modtager et berettigelsesbrev, hovedgodkendelse, på kun 59 minutter og vælger banken til endelig at få adgang til kontanterne. Ved at følge denne metode afhænger den tid, det tager at udbetale lånet, af rettidig indsendelse af de forskellige påkrævede dokumenter. Generelt, hvis dokumentationen er rettidig, tager afhændelsen af ​​lån 7-8 hverdage.

Berettigelse – Virksomheder skal være GST, IT-kompatible med 6 måneders kontoudtog. Godkendelsen af ​​dette lån vil være baseret på opstartsvirksomhedens Indkomst, tilbagebetalingsevne, eksisterende kreditstatus og enhver anden faktor, som banken finder passende for beslutningstagningen.

Incitamenter – Kreditgrænsen for dette kontaktløse erhvervslån er 1 lakh til 1 Cr. Rentesatsen begynder fra 8 % og fremefter.

6. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

Overvåget af MUDRA eller Micro Units Development and Refinance Agency Ltd og lanceret i 2015, har PMMY til formål at tjene de agnostiske sektorer. . MUDRA yder refinansieringsbistand til banker og MFI (Micro Finance Institutions) til at låne ud til små enheder, der har lånebehov på op til 10 lakhs. Ifølge de seneste rapporter blev erhvervslån på 2,54 lakh Cr i året 2017-2018 identificeret som MUDRA-lån, der viste en stigning på 41 % sammenlignet med det foregående år. For året 2018-2019 blev der sat et mål på 3 lakh Cr MUDRA-lån.

Berettigelse – De, der tilhører non-corporate small business segmentet (NCSB), bestående af ejerskabs- eller partnerskabsfirmaer i land- og byområder, kan benytte fordelen af ​​dette lån. Nogle eksempler på NCSB’er inkluderer:

 • Foodprocessorer
 • Små produktionsenheder
 • Håndværkere
 • Servicesektorens enheder
 • Små industrier
 • Frugt og grøntsager sælgere
 • Maskinoperatører
 • Lastbilførere
 • Foodservice enheder

Incitamenter – MUDRA-lån fungerer gennem sine tre underafdelinger som følger:

 • Sishu: Lån på 50.000 INR
 • Kisor: Lån på INR 50.000 – 5 lakh
 • Tarun: Lån på INR 5 Lakh til 10 Lakh

Lån op til 10 lakhs, der gives til MSME’er, er uden sikkerhed. Bortset fra dem, der er nævnt ovenfor, imødekommer MUDRA behovene hos forskellige forretningssegmenter og iværksættere.

7. SIDBI Make in India Soft Loan Fund for MSME’s (SMILE)

Under tilsyn af Small Industries Development Bank (SIDBI) blev SMILE-ordningen for erhvervslån lanceret i 2015. Også dette tilgodeser de agnostiske sektorers behov. SMILE sigter mod at tilbyde bløde lån med kvasi-equity-lån og løbetidslån med lempelige betingelser. Lån gives til MSME’er, så de kan opfylde deres gældsforhold i forhold til egenkapital. Det har også til formål at støtte væksten af ​​eksisterende MSMV’er.

Berettigelse – Nye foretagender, der tilhører fremstillings- og servicesektoren, kan benytte sig af dette lån. Eksisterende virksomheder, der kræver udvidelse, modernisering eller teknologiopgraderinger for at forbedre deres forretning, kan også bruge fordelene ved denne finansielle ordning.

Incitamenter – For den generelle kategori er der givet et maksimalt lånebeløb på INR 20 lakh med forbehold af 10 % af projektomkostningerne.

For Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST)/ Personer med Handicap (PwD) og kvinder er der givet et maksimalt beløb på INR 30 lakh.

Dog skal alle de nævnte kategorier eje en andel på 51 % eller højere i virksomheden.

Tid – Tre år efter udbetalingen af ​​det første beløb konverteres det bløde lån til et tidsbegrænset lån sammen med alle gebyrer med den fremherskende rentesats, som låntageren vurderer. Tilbagebetalingsperioden er op til 7 år med et moratorium på 1,5 år for løbetid og 2 år for et blødt lån.

8. Stand Up Indien

Ligesom SMILE-ordningen for erhvervslån, Stå op Indien administreres også af Small Industries Development Bank of India (SIDBI) og søger at betjene den agnostiske sektor. Den blev indført i april 2016. Denne regeringsordning tilbyder lån på beløb, der spænder fra INR 10 lakh til 1 Cr. Der kræves mindst én SC/ST eller kvindelig låner pr. filial for at blive en Greenfield-virksomhed. Til dato har 3457 erhvervslån fra Stand up India hjulpet startups og virksomheder med at blomstre.

🔥 Anbefalede:  DEL 3: Genopbygning af en e-handelsvirksomhed på 1 mio. USD – Resultater fra de første 60 dage

Berettigelse – Virksomheder og nystartede virksomheder, der tilhører fremstillings- og servicesektoren, kan benytte sig af dette lån. Hvor virksomheder er ikke-individuelle, skal minimum 51% af aktieposten ejes af en SC/ST eller en kvindelig iværksætter.

Incitamenter:

 • Ordningen tilbyder sammensatte lån på INR 10 lakh og INR 1Cr og dækker 75% af projektet inklusive tidsbegrænset lån og arbejdskapital
 • Tilfælde, hvor låntager bidrager med mere end 25 % af projektomkostningerne ved hjælp af andre økonomiske metoder, vil i henhold til reglerne i denne ordning, der dækker 75 % af omkostningerne, ikke være gældende
 • Rentesatsen bør være den laveste gældende i henhold til banken og bør ikke være mere end kulminationen af ​​basisrenten + tenorpræmien + 3 %

Tid: Lån under Stand up India har en tilbagebetalingsperiode på 7 år med en moratoriumperiode på højst 18 måneder.

9. Sustainable Finance Scheme

Som navnet antyder, er denne regerings forretningsordning primært for grøn energi, ikke-vedvarende energi, teknologisk hardware og vedvarende energi. Det administreres også af Small Industries Development Bank of India (SIDBI). Formålet med denne regeringsordning er at hjælpe kæden af ​​energieffektivitet (EE)/renere produktion (CP) og projekter for bæredygtig udvikling. Denne ordning er vigtig, da projekter af en sådan karakter ikke er omfattet af de eksisterende bæredygtige finansieringsordninger.

Berettigelse – For at udnytte fordelene ved dette lån skal man eje en virksomhed relateret til vedvarende energiprojekter som vindenergigeneratorer, minihydel-kraftprojekter, solenergianlæg, biomasseforgasningskraftværker til internt eller ikke-fangent brug. Dette inkluderer;

 • Potentiel renere produktion (CP) som affaldshåndtering.
 • Virksomheder, der yder støtte til originaludstyrsproducenter (OEM’er) som producerer energieffektive/ grønne maskiner/ renere produktionsudstyr.
 • Den pågældende OEM bør være en MSME eller skal være en leverandør af flere MSME’er.

Incitamenter – Denne ordning har til formål at give lån eller arbejdskapital til ESCO’s udførende EE/CP- eller vedvarende energiprojekter. ESCO’en skal dog være en MSME, eller den enhed, den leverer til, skal være en MSME. Rentesatser vil afhænge af de eksisterende kreditsatser for MSME’er.

10. Bankkreditfaciliteringsordning

Det er også en af ​​de bedste statslige erhvervslåneordninger for MSME’er og startups lanceret til den agnostiske sektor og ledes af National Small Industries Corporation (NSIC).

Kun nationalt registrerede MSME’er er egnede til denne offentlige ordning. Kreditkravene for MSME-enheder opfyldes via denne ordning. National Small Industries Corporation har indgået et aftalememorandum med de forskellige offentlige såvel som privatejede banker med det formål at lede møder via sammenlægningen med disse finansieringsenheder, NSIC sørger for kreditstøtte fra banker uden ekstra omkostninger forårsaget af MSME’er.

Tilbagebetalingsperioden strækker sig generelt fra fem år til syv år og kan variere afhængigt af den resulterende indkomst fra den nye virksomhed. Det kan dog se ud til at strække sig op til 11 år efter omstændighederne.

Lige siden fremkomsten af ​​Startup India-handlingsplanen og Stand up India-ordningen er mere end 50.000 andre varianter af regeringsordninger opstået. Dette har uden tvivl hjulpet små virksomheder med at vokse i de indledende faser. På grund af sådanne flydende finansielle ordninger havde Indien rangeret 77. i 2018 World Matrix on the Ease of doing business.

Department of Industrial Policy and Promotion har startet State Startup Ranking Framework, hvor Gujarat topper listen over startup-økosystemer. Det kan uden tvivl siges, at rækken af ​​sådanne succesfulde regeringserhvervsordninger har hjulpet mange spirende forretnings- og iværksætteriideer til at blive til virkelighed.

Table of Contents